JTI-e hoş geldiňiz

Pilotsyz enjamlar, robotlar, özbaşdak sürmek, emeli intellekt, Zatlar interneti we beýleki tehnologiýalary oba hojalygyna getirýär.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Pilotsyz esasly buýruk oba hojalygynyň ekologiýasyny gurmak arkaly oba hojalygy awtomatlaşdyryş, takyklyk we netijelilik döwrüne girer.

 • JTI Mission

  JTI missiýasy

  Netijeli oba hojalyk maşynyny dizaýn we ýasamak.

 • JTI Vision

  JTI görnüşi

  Awtomatiki we täsirli oba hojalygyny gurmak.

 • JTI Core Values

  JTI esasy gymmatlyklary

  "Ulanyjylaryň artykmaçlygy" missiýany we görüşi yzygiderli üýtgetmekdir ...

Meşhur

önümlerimiz

M20Q, M32S, M50Q, M32M, M44M, M50S, M60Q, M100Q we M60Q-8 ösümlik gorag dronlary.

Önümler dünýäniň 41 ýurduna we sebitine satyldy.

biz kim

“Shandong Jiutian Intelligent Technology Co., Ltd.” dronlary, robotlary, awtonom hereketlendiriş, emeli intellekt, zatlar interneti we beýleki tehnologiýalary oba hojalygy önümçiligine getirýär.Pilotsyz esasly buýruk oba hojalygynyň ekologiýasyny gurmak arkaly oba hojalygy awtomatlaşdyryş, takyklyk we netijelilik döwrüne girer.

 • about-img-10